10, డిసెంబర్ 2018, సోమవారం

కోరికల ఆలోచన

నాయదలో కోరిక.....
నా మదిలో ఆలోచనలతో ఉహాలలో ఊగేస్తుంది.....

నా మదిలో ఆలోచన....
నాయదను ఉపేస్తుంది.....

మది యదల మధ్య నా పయనం ఊగిసలాడుతుంది.....✍️సూరి

ఉక్కు- తుప్పు

ఉక్కు చాలా దృఢమైనది......
దానిని ఎవ్వరు కావాలని నాశనం చెయ్యలేరు.....
కానీ పరిస్థితుల ప్రభావం వలన తుప్పు పట్టి దాని దృఢత్వాని అది కోల్పోతుంది.....

ఉక్కు లాగే మనిషికుడా చాలా దృఢమైన వాడు.....
సృష్టిలో సృష్టి తప్ప ఇంకేది మనిషికన్న గొప్ప కాదు.....
కానీ సరైన ఆలోచన లేకపోతే చుట్టూ పరిస్థితుల వలన తుప్పు పట్టిన ఇనుముల మారిపోతాడు.....

పరిస్థితులకు తట్టుకుని పోరాడే శక్తి మనలో ఉంటుంది.....
ఒకవేళ ఆ  పరిస్థితులని తట్టుకుని ఎదురొడ్డి నిలబడితే ఆ మనిషి మహర్షిగా మహాత్ముడిగా మారిపోతాడు.....✍️సూరి

I you and we are unique

Love your job.....
Love what you do.....
Love what you have.....

Think and dream what you want.....
Love more everyone and everything....
Don't feel more for anyone and anything.....
But don't change your self  for situation.....

Every one have their speciality.....
Every one is unique in world.....

You also have some talent.....
Try to find it.....
Achieve with your thoughts and hard work.....

Believe Love complete prove and be yourself.....✍️suri

ఆలోచనే సృష్టికి ఆది

సానపెట్టనిదే వజ్రం మెరవదు.....
అలాగే.....
ఆలోచన లేనిదే మనిషి మనిషిగా ఉండడు.....

మనిషి ఆదిమానవుడు నుంచి మరమనిషిని సృష్టించే జ్ఞానం సంపాదించింది కేవలం తన ఆలోచనతోనేగా.....✍️సూరి

ప్రేమతో కూడిన భయం

ఇన్నాళ్లు ప్రేమలో కేవలం ప్రేమే ఉంటుంది అనుకున్నా.....
కానీ మా అమ్మ మాటతో ఈ రోజే తెలిసింది ఆ ప్రేమలో కూడా ప్రేమతో కూడిన భయం ఉంటుంది.....
ఇదేనేమో అమ్మప్రేమంటే.....
అందుకే అంటారేమో.....
సృష్టిలో అమ్మప్రేమని మించింది ఏది లేదని.....

గూగుల్ కొట్టి ఈ కొట్టి ఇది నువ్వు చదువుతావని నాకు తెలుసే నా ముద్దుల కాసమ్మ.....
అంత బయపడిపోకు మనకు ఇంకా అంత సినిమా లేదే రాలేదే.....
అయినా మొత్తం ప్రపంచకం వారి వారి పనుల్లో ఆలోచనలలో గందరగోళ గోడవల్లో మునిగిపోయి ఉంటాదే.....
అలాంటి దానిలో మనమెంతే.....

అయినా నీ నా పిచ్చికాకపోతే.....
ఏదో చెయ్యాలని చేసేయ్యాలని ఓ కోరికతో నా ఆలోచనలకి నా అక్షరాన్ని జోడించి రాసుకుంటున్నా అంతేనే.....
ఇది నేను కలిగా ఉన్నపుడు నువ్వు మనపొట్టోడు తప్ప ఎవ్వరూ చదవరే.....

ఇట్లు.....
విశ్వనాధం గారి పెద్దకొడుకు.....
నీ చిన్నకొడుకు అన్నయ్య.....
మాసిన సురన్న మాణిక్యాంబ, మద్దిపాటి వెంకటరాజు సత్యవతి ల మనవడు.....
అన్నిటికంటే నీ కడుపున పుట్టిన నీ ముద్దుల పెద్దొడినే.....
✍️ఐదు చుక్కల సూరి

భిన్నత్వంలో ఏకత్వంఇది నా మన భారతదేశం.....

భిన్నత్వంలో ఏకత్వానికి ఉన్న ఒకే ఒక నిదర్శనం మన దేశం.....

కానీ ప్రస్తతం కొంత మంది కులాలతో మతాలతో ప్రాంతాల బేధాలతో మన దేశాన్నీ జన్మభూనిని విడదీసేలా భేదాభిప్రాయాలు తీసుకొస్తున్నారు.....

అలాంటి కళ్ళుమూసుకుని పోయిన వారికి ఒకే ఒక్క మాట.....

నువ్వు పోయాక నిన్ను కాల్చే చితిని అడగరా అర్ధము తెలిసేలా నీకు అర్ధమయ్యేలా చెబుతుంది నీ జీవితంలో నువ్వు చేసినది సాదించింది.....

కులాలు మతాలు ప్రాంతాలు స్వార్థలు ఆస్తులు అనీతిరిగే వారందరు పోతేనే భూమికి భారం తగ్గిపోతుంది.....

మీలాంటివారు ఎన్ని బేధాలు సృష్టించిన ఆకాండ భారతాన్ని ఏమిచెయ్యలేరు ఏమి పికలేరు.....✊సూరి

9, డిసెంబర్ 2018, ఆదివారం

నాకు మాత్రమే

నా గురించి నలుగురు  నాలుగురకాలుగా అనుకుంటారు.....
నాతో గడిపిన సమయాన్ని వారికి వారి మనసులో కలిగిన భావాన్ని బట్టి.....

ఒకరికి మంచోడిలా.....
ఒకరికి చెడ్డోడిలా.....
ఒకరికి పద్ధతిగా.....
ఒకరికి వేరే పద్ధతిగా.....

నేను ఒక్కడినే.....
కానీ.....
ఒకరికి ఒకలా.....
మరోకరికి మరోలా....
ఒక్కొక్కరికి ఓకోలా.....
కనిపిస్తాను.....
అనిపిస్తాను.....

ఎవరేమి అనుకున్న.....
ఎవరేమన్న.....
పొగడ్త అయినా.....
విమర్శ అయినా.....
మరేదైనా.....
అవి నన్ను చలింపచేయలేవు.....
నా ఆలోచనను ఆశయాన్నీ మార్చలేవు.....
నా సంకల్పాన్ని పట్టుదలని కదిలించలేవు.....

ఎందుకంటే.....
నేను ఏమిటో.....
నా మనసులో కోరికేమిటో .....
నా మదిలో ఆలోచన ఏమిటో.....
నాకు తెలుసు.....
నాకే తెలుసు.....
నాకు మాత్రమే తెలుసు.....
ఎందుకంటే పూర్తిగా నాగురించి నాకుతప్ప తెలిసేది ఎవరికి.....
✍️సూరి

ఎన్నని అడగను దొరకనివీ ఎంతని అడగను జరగనివీ ఎవ్వరినడగను నా గతిని కళ్ళకు లక్ష్యం కలలంటూ కాళ్ళకు గమ్యం కాడంటూ భగవధ్గీత వాక్యం వింటూ మరణం మరణం శరణం అడిగానిత్యం ఏకాంత క్షణమే అడిగా

యుద్ధం లేనట్టి లోకం అడిగా

రక్తతరంగ ప్రవాహం అడిగా

ఉదయం లాంటి హృదయం అడిగా

అనుబంధాలకు ఆయుస్సడిగా

ఆనందాశ్రులకు ఆశ్శీస్సడిగా

మదినొప్పించని మాటను అడిగా

ఎదమెప్పించే యవ్వనమడిగా

8, డిసెంబర్ 2018, శనివారం

బంధమే అనుబంధమే

అమ్మదగ్గర దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు.....
నాన్నదగ్గర దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు.....
తమ్ముడిదగ్గర దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు.....
తెలియదు వారి బంధంలో బంధంతో ఉన్న బలమైన బంధం గురించి.....

కొద్దిగా దూరంగా ఉన్నప్పుడే.....
తెలుస్తుంది ఆ బంధం ఎంత బలమైందో.....

అప్పుడే తెలుస్తుంది.....
ఆ బంధమే నీ బలమని.....
ఆ బంధమే నీ బలహీనత అని కుడా.....

ఈ బంధాలు ఎలాంటివి అంటే.....

దూరంగా చూస్తే భూమి ఆకాశం కలవనివి కలిసిన్నట్టు ఎలా కనిపిస్తుందో.....

అలాగే దూరంగా ఉండి విడిచినట్టు ఉన్న విడిపోని విడతీయలేని  పేగుబంధంతో బలంగా బలపడిపోయిన బలమైన బంధాలు ఈ కుటుంబబంధాలు.....✍️సూరి7, డిసెంబర్ 2018, శుక్రవారం

సాహిత్యం సంగీతం


సాహిత్యానికి సంగీతానికి చాలా గొప్ప శక్తి ఉంది.....

సాహిత్యంతో..... 
సంగీతంతో.....
మనసులను కదిలించవచ్చు.....
మనసులను కరిగించవచ్చు.....
ఆలోచన రేకేతించవచ్చు.....
ఆలోచన మార్చవచ్చు.....✍️సూరి 

పుస్తకం


చిరిగిన చొక్కా అయినా తొడుక్కో కానీ ఓ మంచి పుస్తకం కొనుక్కో అని నేను మా హైస్కూల్ లో చదువుకున్న ఒక సూక్తి.....

పుస్తకం - ఓ విశ్వ విజ్ఞాన సాధనం.....

పుస్తకం - లోకాన్ని నడిపే ఓ అక్షర ఇంధనం.....

పుస్తకం - జ్ఞాన సముపార్జన సాధనం.....

పుస్తకం - హస్తభరణం.....

పుస్తక పఠనం.....
ఆలోచనను తెచ్చేది.....
ఆలోచనను పెంచేది.....
ఆలోచనను మార్చేది....

చరిత్రకు సాక్ష్యం పుస్తకం.....
వర్తమాననికి రూపం పుస్తకం.....
భవిష్యత్ దిశా నిర్ధేశం పుస్తకం.....

ఎందరో మహానుభావులుయూ వారి అనుభవాలతో ఆలోచనలతో వారిలోని భావానికి వారి అక్షరాన్ని జోడించి సృష్టించినదే పుస్తకం.....

పుస్తకాపఠనం మానశిక వికాసానికి దోహదపడుతుంది.....

పుస్తకాలలో మంచి చెడులు ఉండవు.....
కేవలం అంతా మంచే ఉంటుంది.....
కానీ అది నువ్వు ఆలోచించే విధానం బట్టి అది మంచిగా చెడుగా నీకు అనిపిస్తుంది.....✍️సూరి

Finding the fire inside me


I and we have fire inside us.....

We need to add fuel and feed it with our thinking and bring it out.....

Load hanuma also first don't know his power.....
But he is ambassador of the power.....
Jai bahiranga bhali.....✍️suri

ఇది జీవన మరణాల బ్రతుకు పోరాటం


ఈ లోకంలో ప్రతిచోటా.....

ఒకరిది ఆకలి కోసం పోరాటం..... 

ఇంకోకరిది ప్రాణం కోసం పోరాటం.....

కానీ ఇద్దరి లక్ష్యం మాత్రం ఒక్కటే..... 

బ్రతకదానికే.....

మనుగడ నిలుపుకోడానికే.....

జీవించి ఉండడానికే.....

అలాంటి ఈ బ్రతుకు పోటీలో.....

ఎవరి కోరిక బలమైనదో.....

ఎవరి పట్టుదల గొప్పదో.....

విజయం వారినే వరిస్తుంది.....✍️సూరి


అలుపెరుగని అలను నేనుజీవితంలో ఒకానొక సమయంలో ప్రతి ఒక్కరు అతి దుర్బతిదుర్బరమైన పరిస్థితులని చవిచూసినవారే.....

వాటిని అన్నిటిని ఓర్చుకుని దాటుకుని ఎదురొడ్డి నిలబడినవాడే నిజమైన వీరుడు.....

నాకు నేను వీరుడినే.....

ఇప్పుడున్న.....
నీ ఆలోచన.....
నీ వ్యక్తిత్వం.....
నీ పట్టుదల.....
నీ సంకల్పం.....
నీ అక్షరం.....
నిలబెట్టుకున్నవా నిలబడతావు.....
చరిత్రగా చరిత్రలో నిలచిపోతావు.....

6, డిసెంబర్ 2018, గురువారం

పల్లెకు పోదాం


పట్నాన్ని వదిలి పచ్చని పల్లెకి పొదమా.....
పట్నాలలో ఉండేది సౌకర్యాలు విలాసవంతమైన జీవితలే.....
కానీ పల్లెలో ఉండేదే అసలైన సంతోషం.....
ఎందుకంటే ఇక్కడి వాతావరణం అలా ఉంటుంది కనుక.....

కన్నా అమ్మని మరచిపోలేము.....
సొంతూరిని మరచిపోలేము.....

ఉరుకుల పరుగుల లోకంలో కాలంతో కదలడానికి తప్పక అయినవారికీ సొంతూరికి దూరంగా ఉన్న మనవారి మాట రాగనే మన ఉరిపేరు వినగానే మనకు కలిగే భావన మాటలలో వర్ణణాతీతం కదా.....
✍️సూరి @ ఇప్పనపాడు


నింగిలో ఎగరాలని


నింగిలో ఇలా స్వచ్ఛందంగా స్వేచ్ఛగా ఎగరాలని మనసులో ఎంతో కోరికగా ఉంది కాని రెక్కలే లేవు ఎగరడానికి.....
కానీ నా లోని ఆలోచనాలకి రెక్కలు ఉన్నాయి వాటితో నేను ఎప్పుడూ నా ఊహల ప్రపంచంలో ఎగురుతూనే ఉంటాను.....✍️సూరి

మనిషిగా ఆలోచించు


భాషలు వేరు.....
భావాలు వేరు.....
రూపాలు వేరు.....
ఆలోచనలు వేరు.....

కానీ ప్రతీ మనిషి .....
ఆశఒక్కటే.....
భాష ఒక్కటే.....
మనసులో కోరిక ఒక్కటే.....
మదిలో ఆలోచనల కదలిక ఒక్కటే.....
అదే రూపాయ్.....

ఇన్ని కష్టాలు.....
ఇన్ని భాదలు...
ఇన్నివేశాలు.....
ఆ రూపాయి పొందడానికి.....

ఒకసారి రూపాయిలేని లోకాన్ని చూడాలని ఉంది.....

ఓ మనిషి ఆ రూపాయికి రూపమిచ్చిన మనిషిగా ఆలోచించు.....
నీ ఆశల రూపమేమిటో.....
నీ లోపల ఉన్న ఆలోచనల మర్మమేమిటో.....
నీ జీవితగమ్యం ఏమిటో.....
నీ జన్మసార్ధకం ఏమిటో.....
మనసెట్టి మదితో ఆలోచించు.....
మరమనిషిని కనిపెట్టే జ్ఞానం సంపాదించిన ఓ మనిషిగా.....✍️సూరి

కదులుతున్న కాలం


కాలం ఒక్కటే.....
ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో అనుభవాన్ని ఇస్తుంది.....

ఈ క్షణనా ఒకరు పుడితే.....
అదే క్షణాన మరొకరు మరణిస్తారు.....

ఈ క్షణాన ఒకరు నవ్వితే.....
అదే ఈ క్షణాన మరొకరు కన్నీరు కారుస్తారు.....

ఈ క్షణాన ఒకరికి మంచి జరిగితే.....
అదే ఈ క్షణాన మరొకరికి చేడు జరుగుతుంది.....

కనిపించని నిన్ను వివిధరుపాలలో కొలిచే కారుణ్యరుప,కరుణమయా ఏంటి నీ మాయ.....

ఈ లోకనా నీ పిల్లలమైన మమ్ములందరిని దయచేసి ఒకేలా చూడు.....

కాలమా ఓ కాలమా.....
కరుణించవ.....
కరుణ చూపవ.....
ఈ జనులందరిని ఒకేలా చూడు.....

అందరూ మొక్కే కనిపించని వినిపించని అస్వరూపమైన ఓ దైవశక్తిస్వరూపమా కర్మ సిద్ధాంతం విడిచి భువిపై నీ పిల్లలమైన జనులందరికి ఓ మంచి ఆలోచనలతో కూడిన ఓ మంచి మదిని ప్రసాదించమని కోరుకుంటూ వేడుకుంటున్నా.....
ఇట్లు.....
నా మాట నీకు చేరిందని అనుకుంటూ ఉంటాను మరి.....✍️సూరి

నా ఆలోచన ఇదే

నా ఆలోచనా ఇదే...
నో ఫీజు...
నో కాస్ట్...
నో మతం...
కేవలం అభివృద్ధి మాత్రమే...

నాకేమి నిరుద్యోగ భృతీ అక్కర్లెద్దు...

అంత అర్జంట్ గా జరగక పోయినా పర్వాలేదు...

 కాని నేను చెప్పే రెండు మాత్రం చేసి తీరాలి...

 మాకు అవసరమైనవి కేవలం విద్యా, వైద్యం...

వాటిని ప్రవేట్ రంగంలో తీసెయ్యండి...

ఇదేమీ అసాధ్యమైన విషయం కాదు...

కెనడా లాంటి దేశాల్లో అమలవుతున్నదే.....

ప్రక్షాలన మొదలవ్వాల్సిన సమయమిదే...

చరిత్రను తిరగరాయండి...

భావితరానికి బాట వెయ్యండి...

5, డిసెంబర్ 2018, బుధవారం

ఎవరోగాని చాలా బాగా రాసారు

తోటి తెలుగు తెలంగాణా సోదర & సోదరీమణులకు ఆంధ్రా నుండి.....

మా ఆంధ్రా మీద మీకు ఇంకా కోపం వుందా? వుంటే అర్థం చేసుకోగలం. కాని మీ మీద మాకు కోపం లేదు.

ఓ తరంలో రజాకార్లతో కష్టాలు పడ్డారు, తరువాత దొరలతో, వారి మీద కోపంతో నక్సలిజం, తరువాత తెలంగాణావాదం. ప్రతి దశలో మీ పోరాటం అద్భుతం. ఒకటి ముగిస్తే మరొకటి, అయినా విజయం సాధిస్తూనే వస్తున్నారు.

మతి ఏంటో గతి అంతే


ప్రకృతి సమయం నా ప్రియనేస్తాలు

మేలుకొలుపు

మదిలోని ఆలోచనలకు వేయాలి కళ్లెం.....
అప్పుడే గమ్య చేదనలో మన జీవితప్రయాణం.....
ఒక పద్ధతిగా.....
ప్రణాళికబద్ధంగా ఉంటుంది లేదా మారుతుంది.....

మనసులోని కోరిక అదుపు.....
మదిలోని ఆలోచనల అదుపు.....
అది నీకే అవ్వు తెలియని ఓ జీవిత మలుపు.....
అది నీలో నీకే తెలియని మేలుకొలుపు.....✍️సూరి

ఆలోచనల సూర్యుడిని

నాకు స్వతంత్రంగా ఉండటం ఇష్టం.....
నాకు నేను స్వేచ్ఛగా ఉండటం ఇష్టం.....

చెప్పినవారి సలహా ఆలకిస్తా.....
అవసరమైన వారి సలహా సహాయం తీసుకుంటే.....
దానికి నా ఆలోచన జోడిస్తా.....

తెలియనిది.....
ఏమైనా.....
ఎవ్వరు చెప్పిన.....
వింటాను నేర్చుకుంటాను.....
ఎటువంటి బేధాలు లేకుండా.....
కాని.....
చివరకు నా మనస్సు చెప్పిన మాటే వింటాను.....
మదిలోని ఆలోచననే అమలుపరుస్తాను.....

సూర్యుడు ఒంటరే కావొచ్చు.....
కానీ తనకిరణాలతో జీవకోటికి అనంతమైన కాంతిని ఇస్తాడు.....

అలాగే నేను నా ఆలోచనలతో ఒంటరి సూర్యుడిని కావొచ్చు.....
నిత్యం సూర్యకిరణాలు లాంటి నా ఆలోచనలతో నిత్యం ప్రకసిస్తూనే ఉంటా.....✍️సూరి

ఆనంతవిశ్వ సూక్ష్మస్వరూపం ఈ మనుషారూపం

నా లోకం వేరు.....
నా ఆశయం వేరు.....
నా సంకల్పం వేరు.....
నా ఆశలు వేరు.....
నా కోరికలు వేరు.....
నా అలవాట్లు వేరు.....
నా పద్ధతి వేరు.....
నా ఆలోచనలే వేరు.....

మనిషిగా పుట్టింది.....
డబ్బు సంపాదనకు.....
విలాసవంతమైన జీవితం గడపడానికి కాదు.....

అంతకు మించి ఏదో ఉంది.....
మనిషిగా పుట్టిన.....
మన ఈ మనిషి జీవితానికి.....

శోధించాలి.....
పరిశోధించాలి.....

అదేంటో.....
మనకు మనమే తెలుసుకోవాలి.....
మానంతట మనమే సాధించుకోవాలి.....

ఆ సాధనకు కావలసిన ఆయుధాలు.....
మనలోనే ఉన్నాయి.....
మన ఆలోచనలలోనే ఉన్నాయి.....

సిరివెన్నెలగారు చెప్పినట్టు.....
అమేయం అనూహ్యం ఆనంతవిశ్వం ఆ భ్రమ్మండపు సూక్ష్మస్వరూపం ఈ మనుషారూపం.....✍️సూరి

ఇంతకు మించి

ఇంకా ఏదో కావాలి......

జీవితంలో నాకు ఇప్పుడు ఉన్నదానితో చాలా ఆనందంగా సంతోషంగా ఉన్నా.....
కానీ దీనికి మించి ఇది కావాలి అంటుంది నా మదిలోని ఆలోచన.....

అదేంటో తెలుసుకోవాలి.....
సాధించి తీరాలి......

ఇప్పుడిప్పుడే తెలుసుకుంటున్నా.....
కొద్దీ కొద్దిగా తెలుసుకున్నా.....
ఇంకా తెలుసుకుంటున్నా.....
ఇంకా ఇంకా తెలుసుకోవలనుకుంటున్నా.....

తెలుసుకుంది కొంతలో కొంతే.....
ఇంకా తెలుసుకోవాలిసింది ఉంది కొండంతలే.....

నిత్యం.....
నాతో నేను.....
నాలో నేను.....

నిత్యం.....
నాల నేనుంటా.....
నాతో నేనుంటా.....

నిత్యం.....
నా ఆలోచనలతో నాలో నాకే తెలియని ఓ నిత్యా సంఘర్షణ.....

నా ఆశయం.....
అమేయం అనూహ్యం.....
నా ఆలోచనలు.....
అంతమెరుగని అనంతం.....✍️సూరి

4, డిసెంబర్ 2018, మంగళవారం

మనతో తెచ్చేదేంటి తీసుకెళ్లేదేమిటి?ప్రతిమనిషికి మూడు జీవితాలు ఉంటాయి.....

1.వ్యక్తిగత జీవితం
2.వృత్తిపరమైన జీవితం
3.సామాజిక జీవితం

నాకు ఆ భగవంతుడు వ్యక్తిగతంగా మంచి కుటుంబం,నడవడిక,ఆలోచన ఇచ్చాడు.....

వృత్తిపరంగా కూడా చెప్పుకొనే విధంగా ఓ మంచి స్థానంలో ఉన్న.....

కానీ నా మనస్సు నా మది నా జీవితానికి ఇవిసరిపోవు అంతకు మించి నా జీవిత గమ్యం వేరేది ఉంది అంటున్నాయి.....

అదే సామాజికంగా నా కట్టే కాలేలోపు మనిషిగా పుట్టినందుకు మనిషిగా నా ఊరికి,నాకు చదువు నేర్పిన నా బడికి,నా జన్మభూమికి నా వంతుగా నేను చేయగలిగింది చేయాలనేది నా మనసులోని మాట మదిలోని ఆలోచన.....

ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే.....

3, డిసెంబర్ 2018, సోమవారం

అంతా జగమంతా ఆలోచనే

రాదు రాదు రాదు అంటే ఏదీ రాదు.....

కాదు కాదు కాదు అంటే ఏదీ కాదు.....

లేదు లేదు లేదు అంటే ఏదీ లేదు.....

రాదు కాదు లేదు అనే భావన తీసిచూడు.....

రానిది లేదు.....

కానిది లేదు.....

లేనిదే లేదు.....

అంతా నీలోనే నీ ఆలోచనాలలోనే ఉంది.....✍️సూరి

ఓ రోజైనజీవితంలో ఒక్కరోజైన.....

మనం తినే తిండిని పండించే రైతన్నల బతకాలని ఉంది.....

అసలు ధనమనే ఆలోచనే లేకుండా అసలైన సిసలైన మనిషిలా బతకాలని ఉంది.....

ఇది చదివి నేనేదో సాధువునో పెద్ద మేధావినో లేదా మరేదో అనుకోకండి.....

మనకు ఇంకా అంతలేదు అంతలో కొంతే ఉంది.....

నిన్న మా పొట్టోడు ఏదో మాట్లాడుతూ.....
మేరుపర్వతం.....
యుగాలు......
కాలాలు.....
ఆస్వాధమ.....
అని ఎవేవో పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్పాడు.....
ఆ మాటలు విని నా మదిలో కలిగిన ఒక భావన.....

నిజమేనండి ......
ఈ ఉరుకుల పరుగుల లోకంలో ధనము వేటలో పడి.....
మనుసులమైన మనం మనుసులమనే మరచిపోతున్నం.....

అసలైన మనిషి జీవితం అంటే.....
అప్పుడే అమ్మ పొత్తిళ్ల నుంచి పుట్టిన పసిపాపది.....
హిమాలయాలలో భాహ్యప్రపంచం తో సంబందం లేకుండా తన అంతర ప్రపంచంలో తనని తాను తెలుసుకున్న సాధువుది.....
వీరిలో స్వార్ధం అనే భావం ఉండదు.....
నాది నీది అనే భేధం ఉండదు.....
కేవలం అంతా మనదే అందరూ మనవారే అనే అనుకుంటారు.....
దానికి సాక్ష్యం కావాలంటే పసిపాప మోములో నవ్వులో వెతకండి.....✍️సూరి

2, డిసెంబర్ 2018, ఆదివారం

2020 - 2024

ఇది నా గమ్యానికి మొదటి లక్ష్యం

సిరివెన్నెల - నాతో ఉన్న అక్షర కలమైన నా అదృశ్య బలం

నా ఈ అక్షరం వెనుక.....

నా ఈ స్వరం వెనుక.....

నా ఈ గళం వెనుక.....

నా ఈ కలం వెనుక.....

నా ఆలోచనకు ఆధ్యం పోసింది.....
నా ఆశయానికి రెక్కలు ఇచ్చింది.....

నాలో ఉన్న నాకే తెలియని బలాన్ని నాకు తెలిసేల తెలుసుకునేల చేసింది.....

ఒకరి అక్షరం.....
ఒకరి కలం.....

తన ఆలోచనే నాలోని ఆలోచనల ఆశయం.....
తన కలమే నా బలం.....
తన అక్షరమే నా బలగం.....

అదే సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి గారి అక్షర కలం.....✍️సూరి

గోదారోళ్లు గోపొళ్ళు


గోదారంటేనే గోదారోళ్లంటేనే అందం

సామాన్యుడిగా ఈ సూరిగాడి అక్షర స్వరం

ఇది నిజమేగా.....


ఒక సామాన్యుడిగా సమాజంలోని సమస్యలను చూసి,జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని,దోపిడీని చూసి.....

సాటిమనిషిగా తోటిమనిషి బాధలను కష్టలను కన్నీటిని చూసి.....

సాటిమనిషిగా ఏదైనా చేయాలనుకునే ఒక సామాన్యుడిగా రాసుకుంటున్నా నా ఈ అక్షర స్వరం.....

ఆలోచన రహితంగా.....
అనుభవ రహితంగా.....
అజ్ఞానంతో..... 
రాసుకున్నది.....
రాసుకుని మాట్లాడుతున్నది కాదు.....

30, నవంబర్ 2018, శుక్రవారం

నేను నా ప్రపంచం


అందమైన ప్రపంచం అందులో నేను

తెలుసుకుంటే తెలిసిపోతుందిఏ విషయమైన.....

తెలుసుకోనంతవరకు ఏదో తెలియనిది ఉంది అనిపిస్తుంది ఒకసారి తెలుసుకునేవరకు తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తే తెలుసుకోలేనిదానిలో తెలుసుకోలేనంత ఏమి లేదని తెలిసిపోతుంది తెలియనిది తెలుసుకోవాలి అనుకున్నది తెలిసిపోతుంది నీ మనసులోని తెలియని భారం తేలిపోతుంది.....✍️సూరి

అనుకున్నట్లే

నేను అనుకున్నాయి అన్ని అనుకున్నట్లు తెలియకుండానే అయిపోతున్నాయి.....

కాలం ఇలాగే కలిసిరావలని......

నా ఆలోచనలో ఆలోచనలతో నా ఈ పోరాటం ఆగకూడదని.....

అలుపు లేకుండా పోరాడే శక్తిని ఇవ్వమని అదృశ్యమైన ఆ శక్తిస్వరూపాన్ని కోరుకుంటున్నా.....✍️సూరి

29, నవంబర్ 2018, గురువారం

సలాం సోదరి

సోదరి..... 
నీ ఆలోచనలకి.....
నీ ఆశయానికి.....
నీ సంకల్పానికి.....
నా ఈ సలాం.....

నీ ఈ కలలు అన్ని నిజమవ్వాలని మనసారా కోరుకుంటున్నా.....🙏


శ్రావ్య స్కూల్ లో చదువుకుంటున్న రోజుల్లో స్కూల్ పక్కనే ఒక వ్యక్తి ఉండేవాడు. తనకు కావాల్సిన వారు, పలుకరించేవారు ఎవ్వరూ లేకపోవడంతో ముఖంలో జీవం లేక, ఆహరం లేక, రోజుల తరబడి ఎవ్వరూ మాట్లాడలేదని ఇట్టే తెలిసిపోతుంది. శ్రావ్యలోని మాతృ స్వభావం ఆ వ్యక్తిని ఆకలితో ఉంచలేదు. ప్రతిరోజూ తన కోసం అమ్మ ప్రేమగా వండిన వంటను, టిఫిన్ బాక్స్ ను ఆ వ్యక్తికి అంతే ప్రేమతో ఇచ్చేది. “పాప ఇలా చెయ్యకూడదు, నీ భోజనం నువ్వే తినాలి” అని ఆయ మందలించిన వినకపోవడంతో ఆయ శ్రావ్య అమ్మకు ఫిర్యాదు చేశారు. అమ్మ ఏమంటుందో, తనని తిడుతుందో అన్నదాని కన్నా ఆ వ్యక్తి కి భోజనం పెట్టడం కుదరదేమో అనే బాధ కూడా ఉండేది ఆ చిన్ని మనసులో.. “ఆ వ్యక్తికి ప్రతిరోజు నీ టిఫిన్ బాక్స్ ఇస్తున్నాను అని ముందుగానే చెబితే నీకోసం మరొక బాక్స్ కూడా కట్టేదాన్ని కదమ్మా” అని అమ్మ చెప్పేసరికి శ్రావ్య మనసు తేలికయ్యింది. ఆరోజు అమ్మ అలా శ్రావ్యతో మాట్లాడకపోయేదుంటే ఇప్పుడు సమాజానికి ఇంత మేలు జరిగేదో కాదో.....

కంటిలోని నీరు - కన్నీరు


కంటిలోని నీరు - కన్నీరు

ఆ కన్నీటికీ..... 
కారణాలు ఎన్నో.....
భావాలు ఎన్నో.....
అర్ధాలు ఎన్నో.....
ఎన్నో ఎన్నేనో.....

బిడ్డ పుట్టినప్పుడు.....
ఆ బిడ్డ ఎదిగినప్పుడు.....
ఎదిగి ప్రయోజకుడైనప్పుడు.....
ఆ తల్లి తండ్రుల మనసులోని భావమే అనందంభాష్పాలుగా మారి కంటినుండి కారుతుంది కన్నీరుగా.....

తాము కన్నవారిని వదిలి ఉండాల్సినప్పుడు కన్నవారిలో.....
కన్నవారిని వదిలి ఉండాల్సినప్పుడు ఆ బిడ్డలో.....
వదిలిఉండలేని ఆ ప్రేమ బంధం మనసులోని ఉండలేక కళ్ళ లోంచి బయటకు వస్తుంది కన్నీరుగా.....

నేను అచ్చమైన స్వచ్ఛమైన తెలుగింటి గోదారి పల్లెటూరోడ్ని


తెలుగంటే ఇష్టం తెలుగోడిని కనుక.....

గోదారమ్మ అంటే మనసుతో ఎన్నో భావాలతో మూడేసుకున్నా బంధం గోదారోడిని కనుక .....

పల్లె పచ్చదనం అంటే ప్రాణం పల్లెటూరోడ్ని కనుక.....
ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే..... 

నేను అచ్చమైన స్వచ్ఛమైన తెలుగింటి గోదారి పల్లెటూరోడ్ని.....

28, నవంబర్ 2018, బుధవారం

ఊహల చక్కెలిగింత


ప్రతిరోజూ నాకు ప్రత్యేకమే.....

కానీ ఎందుకో తెలిదుకాని ఈ రోజు ఇంకాస్త ప్రత్యేకంగా నా మనసులోని ఆశ కొరికలా నా మదిలోని ఆలోచనకు చెబుతుంది.....

ఈరోజు ఏదో తెలియని ప్రత్యేకం ఉందని.....

అదేమిటో మనసు చెప్పినా మదికి అర్ధంకావట్లేదు.....

మదిలోని ఆలోచనకు అందడం లేదు.....

కేవలం మనసులోని భావానికి తెలియాలి అదేమిటో.....

27, నవంబర్ 2018, మంగళవారం

నేను నీరులాంటోడిని

ఎక్కడున్నా.....
ఎలాఉన్న.....
ఎలాగోలా.....
బతికేస్తా.....
ఎందుకంటే.....
నేను నీరులాంటోడిని.....పరిస్థితులకు అనుగుణంగా.....
నన్ను నేను మార్చుకుంటా......
పరిస్థితులకు తగ్గినట్టు మారిపోతా.....

నాకు తోడుగా వస్తారా

గాంధీజీ ఆలోచనల స్వరూపమై.....
భగతసింగ్ లోని ఆవేశ ప్రతిరుపమై.....
నేతాజీ నాయకత్వ నీడనై.....
అంబేద్కర్ ఆశయాల ప్రతిబింబమై.....
సర్ధార్ లోని పొరతతత్వమై.....

ఎందరో.....
పొరటయోధులు.....
స్వతంత్ర సమరయోధులైన.....
ఎందరో మహానుభావుల.....
ఆత్మల సాక్షిగా.....
ఆలోచనల తోడుగా.....
ఆశయాల నిడగా.....
నా గళమెత్తుతా.....
నా అడుగేస్తా.....
నేను ఆలోచిస్తా.....
నన్ను నేను నాకు నచ్చినట్టు మార్చుకుంటా.....
నాకు నచ్చిన పనిని నాకు నచ్చినట్టు చేసుకుంటూ.....
నా ఈ ఒంటరి ఆలోచనల పోరులో ప్రపంచమే నాకు తొడుఅవ్వాలని కోరుకుంటున్నా.....

ఆవేశంతో రాసుకుని మాట్లాడుతున్న మాటలు కాదు.....
సమాజంలోని.....
సమస్యలని చూసి.....
జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని చూసి.....

ఒక సామాన్యుడిగా.....
ఏదో చేయాలని ఎదురుతిరగాలని మదిలో ఉండి.....
ఏమిచేయలేక ఎదిరించలేనివాడినై.....
నా వంతు సమయం కోసం ఎదురుచూస్తూ.....

ఆవేశంతో కూడుకున్న అచ్చమైన స్వచ్ఛమైన నిస్వార్ధమైన ఆలోచనలతో రాసుకుని మాట్లాడుతున్న మాటలు ఇవి.....

ఇప్పుడు.....
నా దగ్గర పేరు ప్రఖ్యాతలు లేవు.....
ఆస్తులులేవు.....
కోట్ల కోట్ల ధనం లేదు.....

నా ఆలోచనలు.....
నాలో రగులుతున్న ఉపొంగుతున్న ఆశయాలు.....
నాలోని పొరటతత్వం.....
నాలోని ఉక్కునరాలు.....
నాలోని సలసలా మారుగుతున్న రక్తమే.....
నా ఈ ప్రయాణంలో.....
నా ఆస్తులు.....
నా బలాలు.....
నా బలగాలు.....

మీరందరూ.....
నాకు తోడుగా వస్తారా.....
నాకు సహాయం చేస్తారా.....✍️సూరి

26, నవంబర్ 2018, సోమవారం

నిలచిపోతారు

వ్యాపారం అంటే.....
సాటి మనిషి శ్రమదోపిడితో.....
నీ ఆలోచనలకు.....
ఒక రూపం ఇవ్వడం.....

ఒకసారి చరిత్ర తిప్పిచూడు.....

రాజునుంచి సేవకుడివరకు.....
బిల్లినియర్ నుంచి బెగ్గర్ వరకు.....
ఇదే సూత్రం కనిపిస్తుంది.....

ఆ సూత్రం తెలుసుకుంటే అంబానీ అవుతారు.....
తెలిసి చేయలేకపోతే అడుగుకునే వారు అవుతారు.....
తెలుసుకునే ప్రక్రియలో తడబడితే అడుక్కునే వారైపోతారు.....
అయినా తలబడి నిలబడితే సాధిస్తారు చరిత్రలో నిలచిపోతారు.....
✍️సూరి

నా గురించి

నా గురించి తెలిసినోళ్ళకి నా గురించి ప్రత్యేకంగా నేను చెప్పక్కర్లేదు.......
చెప్పుకొక్కర్లేద్దు.....

తెలుకోవాలి అనుకునేవారు......
తెలియని వారు.....
వారికి వారే తెలుసుకుంటారు.....✍️సూరి

బాధలోనే బలం

నీకు బాధ కలిగింది అంటే అది నిన్ను బాధపెట్టినట్టు కాదు అది నీకు ఏదో నేర్పాలి అనుకుంటున్నట్టు.....

బాధలో నీ బలం చూసుకుంటే.....
అదే నీకు కొండంత బలం.....✍️సూరి

Ignited minds


             Ignited Minds: Unleashing the Power Within India Salam kalam sir

భావవ్యక్తీకరణ

నీ గుండెల్లో ధైర్యం ఉంది.....

నీ గుండెల్లో ధైర్యం నీ మాటల్లో ఉండాలి.....

నీ మాటల్లో ధైర్యం నీ చేతలలో ఉండాలి.....

నీ ఆలోచనలతో ధైర్యంగా ఒక ముందడుగు వేస్తే నీలో భావదరిద్య్రం బయటకి పోతుంది.....

నీ మాటల్లో దైర్యంగా నీలోని భావాన్ని వ్యక్తీకరించు.....✍️సూరి

నేర్చుకోవాలి.....నేర్చుకుంటూ ఉండాలి

ప్రతి రోజు పేపర్ చదవాలి.....
ప్రతి రోజు పుస్తకం చదవాలి.....

నేర్చుకోవాలి.....
నేర్చుకుంటూ ఉండాలి.....

తెలుసుకుంటూ ఉండాలి....
తెలిసిన వాటితో తెలియని తెలుసుకుంటూ ఉండాలి.....
తెలిసిన వారి దగ్గర తెలుసుకోవాలి.....
తెలియని వారికి తెలియచేయాలి.....✍️సూరి 

రియల్ హీరో అందామా...?


1983లో ఆ కుర్రాడు పదో తరగతి పరీక్ష వ్రాశాడు.   స్టేట్ ఫస్ట్....!

1985 లో ఇంటర్మీడియట్ పరీక్ష ... స్టేట్ ఫస్ట్....!

ఐఐటి ఎంట్రన్స్ పరీక్ష వ్రాస్తే ...మళ్లీ స్టేట్ ఫస్ట్....!

1989 లో    చెన్నై ఐఐటీ    నుంచి కంప్యూటర్ సైన్సు కోర్సు పూర్తిచేశాడు... బ్యాచ్ ఫస్ట్.....!

అదే ఏడాది 'GATE' పరీక్ష... మళ్లీ ఫస్ట్ రాంక్....!

ఐఏఎస్ పరీక్ష వ్రాశాడు...  మళ్లీ
ఫస్ట్ ర్యాంక్....!

ఐఏఎస్ శిక్షణలో....  మరోసారి
ఫస్ట్....!

సాధించినట్టే

ఆలోచనల అదుపు.....
ఆలోచనల మల్లింపు.....
ఇంద్రియ నిగ్రహం సాధిస్తే.....
నిన్ను నువ్వు సాధించినట్టే.....
నిన్ను నువ్వు కనుగొన్నట్టే.....
నిన్ను నువ్వు గెలిచినట్టే....✍️సూరి 

సరైనది

సరైన ఆలోచనతో ఎవరెస్ట్ అయిన అధిరోహించవచ్చి......
సరైన శ్రమతో కొండనైన కరిగించవచ్చు.....
పట్టుదలతో సంద్రమైన ఎదురు ఈదొచ్చు.....✍️సూరి 

Yourself

If you find yourself in you....
Then you find .....
Your happiness.....
Everywhere.....
Anywhere.....✍️suri 

26/11/2008


वीरा जवान आप सलाम है

సూరి

వ్యక్తిగత జీవితం 
అమ్మ నాన్న తమ్ముడు తను నా కుటుంబం 
.
.
.
వృత్తిపరమైన జీవితం
ఎలక్ట్రికల్ - సంధ్య మెరైన్ - పాలకొల్లు
గోదావరి జిల్లాలు
.
.
.
ప్రతిచోటా ప్రతిదానినుంచి నేర్చుకోవడం
.
.
.
ప్రజాజీవితం
గ్రూప్స్- సివిల్స్
సినిమా
రాజకీయం
పంచాయతీ టూ ప్రసిడెంట్ భవన్
ఇప్పనపాడు టూ ఇండియా
.
.
.
తెలుగు ప్రజల సేన

తమసోమా జ్యోతిర్గమయ"తమసోమా జ్యోతిర్గమయ, అసతోమా సద్గమయ, మృత్యోర్మా అమృతంగమయ'' అంటే చీకటి నుంచి వెలుగు వైపుగా, అశాశ్వతం నుంచి శాశ్వతం వైపుగా మృత్యువు నుంచి అమృతత్వం వైపుగా సాగిపోవడం మానవ ధర్మం అన్నది దీని భావార్థం. అప్పుడే ఈ జీవితానికి అర్థం, పరమార్థం చేకూరినట్లని, అలా అయితేనే, ఈ జీవుడు పరబ్రహ్మలో విలీనమై, మళ్లీ జన్మకు రావలసిన పనిలేకుండా పోతుంది.
అయితే ఇక్కడ సహజంగానే ఒక ప్రశ్న తలెత్తుతుంది. అంతా పరబ్రహ్మ స్వరూపమే అయినప్పుడు ఈ జన్మపరంపరలోకి ఎందుకు వచ్చినట్లు? ఈ సృష్టి పరిణామానికి అర్థం ఏమిటి? వ చ్చిన చోటికి తిరిగి వెళ్లడమే జీవితానికి ఏకైక పరమార్థం అయినప్పుడు అసలు రావడం ఎందుకు? ఎందరో మహనీయులు జీవన్ముక్తిని సాధించారు. భగవంతునిలో ఏకమై ముక్తస్థితిని పొందారు. అమృతత్వాన్ని సాధించారు. జీవన్ముక్తిని సాధించాక, ముక్తిధామం చేరుకునే మ«ధ్యకాలంలో తన చుట్టూ ఉన్న శిష్యకోటికి తమదైన మార్గనిర్దేశం చేశారు. అది ఆనాటి ధర్మం. అసలింతకూ ధర్మం అంటే ఏమిటి? సృష్టి పరిణామక్రమాన్ని సత్యపరంగా పట్టి ఉంచేదే ధర్మం. దానికి అడ్డుగా నిలిచేది అధర్మం. ఇది శక్యంకానప్పుడే దైవం అవతరించి ఆ అవరోధాన్ని తొలగిస్తాడు. అలా అవతరించిన వారే అవతారమూర్తులు.

25, నవంబర్ 2018, ఆదివారం

గోదారిజిల్లాల నడుమ ఈ సూరీడు


అచ్చమైన స్వచ్ఛమైన గోదారి పల్లెటూరోడ్ని ప్రకృతి ప్రేమికుడిని అయిన నాకు గోదారిజిల్లాల నడుమ కొబ్బరితోటల మధ్యలో పచ్చని ప్రకృతి అమ్మ ఓడిలో ప్రకృతి సోయగల మధ్య నా ఈ ప్రయాణం ఎప్పుడో చేసుకున్న నా అదృష్టం అది నేను అక్షరాలలో రాయలేను,మాటలలో చెప్పలేను కేవలం ఆ ప్రకృతి అందాలని నా కళ్లతో చూసి మనసులో అనుభూతిపొందడం తప్ప.....😍


ప్రకృతితో నా ప్రయాణం

22, నవంబర్ 2018, గురువారం

सबका मालिक एक है


भगवान एक है लेकिन उसे जानने के तरीके अलग हैं

Suri world

My family
Universe
Nature
Aksharam
Alochana
Photography
Adapilla
History
Cimema
Devotional
Sports running cricket
Travelling
Reader
Speaker
Politics
Help
Emotional
Acting
Dance
Songs
Lyrics
Thinker
Learner
Expressor
Human
Helper
Self learning
Relations
Telugodu
Godharodu
Palleturodu
Memories
Expressions
People
Surroundings
Everything
Anything
Nothing

Every moment
Every second
Anywhere
Anytime
Everytime
Me with Myself.....✍️suri

21, నవంబర్ 2018, బుధవారం

నేనింతే

నా లోకం నాది.....
నా ఆలోచన నాది.....
నా ఆశయం నాది....

ఎవరికోసమొ నా ఆలోచన మారదు.....
నేనే మారను.....
నన్ను నేను మార్చుకోను.....

ఎప్పుడైనా.....
ఎక్కడైనా.....
ఎవరితోనైనా.....
నాల నేనుంటా.....
నాకు నచ్చినట్టు నేనుంటా.....

నేనేంటో నాకు తెలుసు.....
నా అయిన నా కుటుంబానికి తెలుసు.....

ఎవరేమన్న.....
ఎవరేమనుకున్న.....
నేనేంటో ఎవరికి.....
చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు.....
చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.....

నాకు నేను ఒక అద్భుతం మహాద్బుతం.....✍️సూరి

ఎవరో ఎవరో ఆ వచ్చే తనెవరో


నేనిక్కడ నేనిక్కడ మరి తనెక్కడ.....
వచ్చే తను ఎవరో ఎవరెవరో తనెవరో అనుకుంటున్నా.....

సూర్యోదయం కోసం చూసే ప్రపంచ నిరీక్షణాల.....
అమ్మ పాలుకోసం చూసే పసిపాపల,లెగదూడల.....
వాన చినుకులు కోసం భూదేవి నిరీక్షణల.....
పంటకోసం రైతన్న నిరక్షణల.....

నా ఈ కడలిలాంటి మదిలోని ఆలోచనల అలల అలజడులలో తను అనే అల నిరీక్షణ వచ్చే తనతో కలిసి చేసే ప్రయాణం కోసం నా ఈ ఊహల నిరీక్షణ నిలిచేదెప్పుడు.....

నా ఈ నిరీక్షణ ముగిసేదెప్పుడు.....
తనని చూసేదెప్పుడు.....
తనని కలిసేదెప్పుడు.....

నా ఈ తను అనే పదం వెనుక ఇంకా ఏ రూపము లేదు.....
ఏ పాత్ర లేదు.....
అందుకే.....
నా ఉహాలలో ఉన్న తనని.....
నా జీవితంలోకి వచ్చే తనని.....
ఊహిస్తూ రాసాను నేను ఈ అక్షరం.....

తానెవ్వరో


నా కలల రాకుమారి ఎవరు.....
నా ఊహల లోకపు రాజకుమారి ఎవరు.....

ఎవ్వరు ఎవ్వరు తను ఎవరు.....
తను తను తను తను తను ఎవ్వరు.....

తనుఎవ్వరో.....
తానెవ్వరో.....
తెలిసేదెన్నడు.....
కలిసేదెప్పుడు.....

ఆ తను ఎవరో తెలిసే క్షణము ఏ క్షణమో.....
ఆ క్షణము కొరకు నా ఈ నిరీక్షణ ఇంకెన్ని క్షణములో .....✍️సూరి

20, నవంబర్ 2018, మంగళవారం

Believe all we have supreme power in us

Life is.....
Searching yourself.....
finding yourself.....
changing yourself.....
moulding yourself.....
Learning yourself.....
creating yourself.....


Life is like a process of pot making.....
how you mould that is in your hands.....
the shape depends on how you mould.....
Some times shape not come good.....
Tha means we need to learn something ......
Again start your process.....

19, నవంబర్ 2018, సోమవారం

ఇంకేం ఇంకేం కావాలి నాకు,ఇంకా ఇంకా చాలా చాలా కావాలి

మనసుకు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది.....
చెప్పలేనంత ఆనందంగా ఉంది.....

ఏమిచూసిన అందంగా ఉంది.....
ఏమి విన్న వినసొంపుగా ఉంది.....
ఏమి మాట్లాడిన సంతోషంగా ఉంది.....
ప్రతిమాట నోటి నుంచికాదు మనసునుంచి వస్తుంది.....

ఏమిచూసిన.....
ఎవరినిచూసిన.....
ఎక్కడ చూసినా.....
దైవత్వం కనిపిస్తుంది.....
దివ్యత్వం కనిపిస్తుంది.....

నా మది ఎదికోరుకుంటుదో.....
అదే నేను ఇప్పుడు పొందుతుంది.....
వ్యక్తిగతంగా.....
వృత్తిపరంగా.....

ఇంకేం ఇంకేం కావాలి నాకు.....
ఇప్పటికైతే ఇదిచాలు.....
కానీ.....
ఇంకా ఇంకా కావాలి నాకు.....
అదేంటి అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పలేను.....
అది కేవలం నా మదిలో ఆలోచనకే తెలుసు.....

ఎలాగైనా సాధిస్తా.....
ఎప్పటికైనా సాధిస్తా.....

ఆ నమ్మకం నాకుంది.....
ఆ పట్టుదల నాకుంది.....
ఎందుకంటే.....
నా ఆలోచన అలాంటిది.....
నా ఆశయం అలాంటిది.....
నా సంకల్పం అలాంటిది.....

నా జీవితంలో నిన్ను ఇప్పుడు మంచి స్థితిలో సరైన మార్గంలో ఉన్న.....

ఈ సమయాన్ని,సృష్టిని దానిని సృష్టించిన సృష్టికర్తని కోరుకునేది ఒక్కటే.....
ఇప్పటిలానే.....
ఎప్పుడు.....
ఎల్లప్పుడు.....
అన్నివేళలా.....
అన్నిచోట్లా.....
నాకు తోడుండమని.....
నాకు పోరాడే శక్తినివ్వమని.....✍️సూరి