19, అక్టోబర్ 2018, శుక్రవారం

బ్రతుకు బ్రతకనివ్వి

పీల్చుకోడానికి గాలి.....

ఉండడానికి నేల.....

వాడుకోడానికి నీరు,నిప్పు.....

కలలు కనడానికి నింగి.....

కలను సాకారం చేసుకోడానికి ఆలోచన.....

ఆలోచనకు తోడుగా కష్టపడడానికి శరీరం.....

జీవించి ఉండడానికి గుప్పెడు తిండి.....

మరి ఇంకెంకావాలి ఈ మనిషి జీవితానికి.....

కనుతెరిస్తే జననం.....
కనుమూస్తే మరణం.....
రెప్పపాటు కాలం మన ఈ జననం.....

మరి ఈ రెప్పపాటు కాలానికి ఎందుకు మనకు స్వార్థం,మోసం,భయం.....

మనం ఎంత సాధించినా మనకు చివరకు కావలసింది నీ అడుగుల భూమేగా.....
మనం ఎంత ఏడ్చినా కలిసేది ఈ భూమిలోనే కదా.....

అందుకే ఆలోచించి మంచిగా నువ్వు బ్రతుకు.....
నీ తోటివారిని బ్రతకనివ్వి.....సూరి

నా మా పుణ్యఫలం

మనం ఈ జన్మలో కష్టపడకుండా ఏదైనా పొందితే అది నీ అదృష్టం అంటారు అందరూ.....

కానీ అది నువ్వుగాని,నీ తల్లి తండ్రులు లేదా వారి తల్లి తండ్రులు లేదా నీ వంశ వృక్షములో  ఏ జన్మలో ఎవ్వరో ఏనాడో ఏదో చేసుకున్న పుణ్యఫలం అని నేనంటాను.....సూరి

సిగ్గేసి ముగ్గేసి వేపాకు మొగ్గేసిసిగ్గేసి ముగ్గేసి వేపాకు మొగ్గేసి.....
రావా దుర్గమ్మ తల్లి.....
మా తల్లి దుర్గమ్మ తల్లి.....

అమ్మ నీ రూపమమ్మ.....
అంతా నీ రూపమమ్మ.....
విశ్వం నీ రూపమమ్మ.....
ఈ విశ్వం నీ రూపమమ్మ.....

అమ్మ నీ రూపమమ్మ.....
కనిపించవమ్మా దుర్గమ్మ.....
కరుణించమ్మ దుర్గమ్మ.....
కాపడమ్మ దుర్గమ్మ.....

ప్రేమే కదా విశ్వము

రెండు తనువుల కలయిక కాదు ప్రేమంటే.....
రెండు పెదవుల కలయిక కాదు ప్రేమంటే.....
ఆడ మగ కాదు ప్రేమంటే.....

రెండు మనసుల కలయిక ప్రేమంటే.....
రెండు ఆలోచనల కలయిక ప్రేమంటే.....

ఇద్దరు మనుషుల బంధం అనుబంధంగా మారితే అది ప్రేమంటే.....

విశ్వమంతా ప్రేమే.....

మనుషుల మధ్య ప్రేమ లేక విశ్వమేల.....
మనుషుల మధ్య ప్రేమేకదా విశ్వమురా..... సూరి

నీకెందుకు

నీ శ్వాసకి ఉందా కులం,మతం.....
నీ బాషకి ఉందా కులం,మతం.....
నీ మాటకి ఉందా కులం,మతం.....
నీ ఉహకి ఉందా కులం,మతం.....
నీ ఆలోచనికి ఉందా కులం,మతం.....
నీ రక్తానికి ఉందా కులం,మతం.....
నీ ఊపిరికి ఉందా కులం,మతం.....

నీ లో ఉందా.....
నీకు ఉందా.....

నిలో నీకె లేని ఏ కులం మతం మరి నీకెందుకు.....సూరి

ఆ క్షణలా కోసం ఈ క్షణమా

జరిగినది మార్చలేం.....
జరగబోయేది ఊహించలేం.....

జరిగేది జరగక మానదు.....

జరిగినది అంతా మంచే.....
జరుగుతున్నది అంతా మంచే.....
జరగబోయేది కూడా అంతా మంచే.....

గడిచిన క్షణం రాదుగా.....
వచ్చే క్షణం అగదుగా.....

మరేందుకు ఆ క్షణాల గురించి ఈ క్షణం ఆలోచన.....

అందుకే జరిగిన జరగబోయిన అనే జంటల మధ్య మన జీవితమేల.....
కేవలం ఇప్పుడు జరుగుతున్న క్షణమే నీ జీవితము కదరా..... సూరి

రూపాయ్ రూపాయ్ అంత రూపాయ్ప్రపంచ అంతా రూపాయ్.....

మనిషి ఆశ రూపాయ్.....
మనిషి బాష రూపాయ్.....

మనిషిచే రూపం పోసుకుంది రూపాయ్.....
మనిషి రూపమే మార్చింది రూపాయ్.....

ఎమోషనే ఒక రెవల్యూషన్

ఎప్పటి ఎమోషన్ అప్పుడు తీర్చేసుకోవాలి.....

లేకపోతే ఎమోషన్ నీలో ఒక రెవల్యూషన్ అయ్యి అది వేరేలా రిఫ్లెక్షన్ అవుతుంది.....

మన ఎమోషనే ఒక రెవల్యూషన్.....సూరి

18, అక్టోబర్ 2018, గురువారం

ఆయుదపూజశ్లో|| || శమీ శమయతే పాపం శమీశతృ నివారిణీ |
అర్జునస్య ధనుర్ధారీ రామస్య ప్రియదర్శినీ ||

దేవదానవులు పాల సముద్రమును మధించినప్పుడు అమృతం జనించిన శుభ ముహూర్త దినం ఈ విజయ దశమి రోజే అని తెలియచేయబడింది . 'శ్రవణా' నక్షత్రంతో కలిసిన ఆశ్వయుజ దశమికి "విజయ"అనే సంకేతమున్నది .అందుకనే దీనికి 'విజయ దశమి' అను పేరు వచ్చినది. ఏ పనైనా తిధి ,వారము తారా బలము , గ్రహాబలము ముహూర్తము మున్నగునవి విచారించకుండా, విజయదశమి నాడు చేపట్టినచో ఆ కార్యమున విజయము తధ్యము .'చతుర్వర్గ చింతామణి 'అనే ఉద్గ్రందము ఆశ్వయుజ శుక్లదశమి నాటినక్షత్రోదయ వేలనే 'విజయం ' అని తెలిపి యున్నది . ఈ పవిత్ర సమయము సకలవాంచితార్ద సాధకమైనదని గురు వాక్యము .

అమ్మ అమ్మ దుర్గమ్మ కాపడమ్మ దుర్గమ్మ


అమ్మ అమ్మ దుర్గమ్మ.....

చల్లని తల్లి దుర్గమ్మ.....
చక్కని తల్లి దుర్గమ్మ.....

చల్లగా చూడు దుర్గమ్మ.....
చక్కగా చూడు దుర్గమ్మ.....

నవ్వుల తల్లి దుర్గమ్మ.....
పువ్వుల తల్లి దుర్గమ్మ.....

ఎర్ర రంగు నువ్వమ్మ.....
ఎర్ర చీర నువ్వమ్మ.....
ఎర్ర చొక్కా నువ్వమ్మ.....

కొండా దిగి రావమ్మ.....
అమ్మ అమ్మ దుర్గమ్మ.....

ఎక్కడ ఎక్కడ దుర్గమ్మ.....
ఎక్కడ ఎక్కడ దుర్గమ్మ.....

ఆ పై వాడు

ఆపడానికి నువ్వెవరు.....
అగడానికి నేనేవారు.....

ఆంతా ఆడిస్తుంది నడిపిస్తుంది కనిపించని ఆ పై వాడు.....సూరి

నీ ప్రతిబింబం

నీ ఆలోచనే నీ రూపం.....
నీ ఆలోచనే నీ ప్రతిరూపం.....
నీ ఆలోచనే నీలోని నీకు ప్రతిబింబం.....

నువ్వు మంచిగా ఆలోచిస్తే మంచిగా మరతావు.....
అదే చెడుగా ఆలోచిస్తే చెడుగా మరతావు.....

నీ ఆలోచనలే నీ మంచి చెడులు.....సూరి

17, అక్టోబర్ 2018, బుధవారం

అబలంటే కమ్మనైన అమ్మరూపంకేవలం ఆడతనం కాదు అబలంటే.....

కమ్మనైన అమ్మతనం అబలంటే.....

నీ మనసులో మనసుతో మంచిగా చూస్తే ప్రతి అబల అమ్మరూపమే.....

అమ్మ రూపమంటే.....

మాతృమూర్తిగా మన అమ్మలా.....
ప్రేమను పంచె మన సోదరిలా.....
ప్రేమించి మనలని భరించే జీవిత భాగస్వామిలా.....
అమ్మలా మనకే పుట్టిన కుతురులా.....

లోకనా ఇలా ఎన్నో ఎన్నేనో అబల రూపాలు.....అదే నీ మనసులో మనసుతో చెడుగా చూస్తే ఆ చెడునే చెండాడే ఆది పరాశక్తి రూపమే  అబల.....✍ సూరి

అందుకో సిరివెన్నెల నా ఈ అక్షర సలాంనా అక్షరానికి ఆది సిరివెన్నెల.....
నాలో అక్షరానికి ఊపిరి పోసింది సిరివెన్నెల.....
నా మాటకు బాట చూపింది సిరివెన్నెల.....
నాలో భావానికి బాట చూపింది సిరివెన్నెల.....
నాలో ఉన్న నన్ను నాకు చూపింది సిరివెన్నెల.....
నా ఆలోచనకి ఆద్యం పోసింది సిరివెన్నెల.....
నా ఆశయానికి తోడైంది సిరివెన్నెల.....
నాలో ఆవేశానికి ఆలోచన జోడించింది సిరివెన్నెల.....
నా సంకల్పానికి తొడువచ్చింది సిరివెన్నెల.....
నా గమ్యానికి గమనం చూపింది సిరివెన్నెల.....

నేను చెప్పేది నింగిలో వెన్నెల గురించికాదు.....
వెన్నెలనే తన కలం పేరుగా మార్చుకున్న.....
తెలుగుసాహిత్య శాస్త్రవేత్త.....
తెలుగు భాషా ఆభరణం.....

తెలుగుతల్లె తనని ఆయన మాటల్లో చూసి మౌనమయ్యెను తనకే మాటలు లేక,అక్షరాలు దొరకకా.....

తనెవరో కాదు.....

అక్షరమే తన ఆయుధం.....
అక్షరమే తన రూపం.....
అక్షరమే తన ఊపిరి.....

అక్షరమే తానై....
తానే ఒక అక్షరమై.....

అక్షరం ఉన్నంతకాలం అక్షరాలలో మొదటి అక్షరంగా నిలిచే అలుపెరుగని కలం ఈ సిరివెన్నెల సీతా రామ శాస్త్రి గారు.....

నిత్యం నాకు తోడుగా ఉంది సిరివెన్నెల అక్షరం.....

తనని చేరెవరకు ఆగదు నా ఈ అక్షరం.....
తనని కలిసేవరకు అలవదు నా కలం.....

ఇదే నేను తన అక్షరానికి నా అక్షరంతో చేసే సలాం.....సూరి

నా వ్యక్తిత్వం

నాకు రాదు నటించటం.....
నాకు రాదు కపట నాటకం.....

నా మనస్సు ఎప్పుడూ నిర్మలం....
నా మనసులో లేదు ఏ మలినం....

నా మనసులో ఉండదు ఒకటి.....
నా మాటలో ఉండదు ఒకటి.....
నా మనసులో మాటలో ఉండేది ఒకటి....

నా మాటే నా బాట....
నా మాటే నా మది పడే పాట.....

నా ఆలోచనే వేరు.....
నా ఆశయమే వేరు.....

నా మాటే నా తీరు....
ఇది కాదు నా నోటి మాట....
ఇదే నా మదిలోని మాట.....

ఇదే నా అంతరంగం.....
ఇదే నా వ్యక్తిత్వం..... సూరి

నీ ఆలోచనే నిలచిఉంటుంది

ఈ కాలం కరిగిపోతుంది.....

నీ శ్వాస ఆగిపోతుంది.....

నీ దీపం ఆరిపోతుంది.....

మన జీవితం అయిపోతుంది.....

ఈ లోకం నిన్ను మరచిపోతుంది.....

కానీ నీ ఆలోచన నిత్యం నిలిచిపోతుంది.....సూరి

నాలోని అక్షరం

పద పద మంది నాలోని అక్షరం.....

ఉండలేనన్నది నాలోని అక్షరం.....

నాలోని నేనె నా ఈ అక్షరం.....

నా అక్షరం ఒక ఉద్యమం.....

నా అక్షరమే నా విప్లవం.....

నా అక్షరమే నా పోరాటం.....

నా అక్షరమే నా నేస్తం.....

నా అక్షరమే నేను సందించే బాణం.....

నా అక్షరమే నా ఆభరణం.....

నా అక్షరమే నాకు అలంకారం.....

నా అక్షరమే నా శాసనం.....

నా అక్షరమే శాశ్వతం.....

నా అక్షరం ఎప్పటికి సజీవం.....

నా అక్షరమే నాకు సర్వస్వం.....

నా అక్షరమే నాకు సమస్తం.....సూరి

నా ఊహల తనకి ఒక రూపమిచ్చి

నా కలం కదలలేనన్నది.....నీ కనులనుచూసి

నా  పదం పలకలేనన్నది..... నీ పలుకులు చూసి

నా లోని మాట మాట్లాడలేనన్నది.....నీ మోముని చూసి

నాలోని భావం బంధీ అయినది.....నిన్నే చూసి.....

చూడని తనని చూసినట్లు ఊహించి....

కలవని తనని కలిసినట్టు భావించి.....

నా ఉహాలలోని తనకి ఒక రూపమిచ్చి.....

ఇది రాసా నేను నాలోని భావానికి నా అక్షరాన్ని జోడించి..... సూరి

16, అక్టోబర్ 2018, మంగళవారం

నాకు నేనే మహారాజు

నా రాజ్యానికి నేనే రాజు.....
నా ఆలోచనకి నేనే రారాజు......
నా ఊహల సామ్రాజ్యానికి నేనే మకుటం లేని  మహారాజు.....సూరి

నవ్వే నువ్వు - నువ్వే నవ్వు

నువ్వు చూస్తున్నా నువ్వు కాదు నువ్వు.....

నీలోని నీ ఆలోచనే నువ్వు.....

పచ్చని తోటలో నువ్వొక పువ్వు.....

తోటివారిపై ఎప్పుడూ చూపాలి లవ్వు....

పెంచుకోకు నీలో గర్వం అనే కొవ్వు.....

ఎప్పుడూ ఉండాలి నీ మోములో నవ్వు....

మనసులో పెట్టుకోకు ఎటువంటి కుళ్లు....

మంచినే చూడాలి ఎప్పుడూ నీ కళ్ళు.....సూరి

నీ ఓర్పు నీలోనే తెచ్చు ఓ మార్పు

మాటలలో కాదు మార్పు.....
చేతలలో చూపాలి మార్పు.....
చేసి చూపాలి మార్పు.....

మార్పు కావాలంటే కావాలి నీకు ఓర్పు.....

ఉరికే రాదు నీకు ఓర్పు.....

కాలమే నీకు అది నేర్పు.....సూరి

జనసేనానిని చూసానేను స్వాతంత్య ఉద్యమం కళ్లారా చూడలే.....
కానీ నిన్న జనమే ఉద్యమంగా వస్తే ఎలా ఉంటుందో ప్రత్యక్షముగా చూసా.....

నేను గాంధీని చూడలే.....
నేను నేతాజీని చూడలే.....
నేను భగత్ సింగ్ ని చూడలే.....
కనీసం నేను సైనికుడిని కూడా నా కంటితో చూడలే.....

కాని వారి ఆలోచనలు ఆశయాలు రూపమై సైనికుడిలా ఉన్న జనసేనానిని నిన్న నేనుచూసా.....

జనమే తన బలం.....
జనమే తన గళం.....

జనమే పవనమై కదిలాడు.....
జనమే ప్రవాహమై కదిలాడు.....
జనమే ప్రళయమై కదిలాడు.....

జనమే తన బలమై కదిలాడు.....
జనమే తన సైన్యమై కదిలాడు.....

జనహితమే తన మతమన్నాడు....
జనమే తన ప్రాణమన్నాడు.....

అభిమానమే తన అభిమతం.....

జనమే తానై.....
తానే జన స్వరమై కదిలాడు ఈ జనసేనని.....

నాకు .....
నీ సంకల్పం ఇష్టం.....
నీ ఆలోచన ఇష్టం.....
నీ ఆశయం ఇష్టం.....
నీ ఆవేశం ఇష్టం.....
అన్నిటికంటే ప్రజలకోసం ప్రజాసమస్యలకోసం నువ్వు పడే నీ తపన నాకిష్టం.....

పవనంటేనే పవర్.....
పవరంటేనే పవన్.....

జనం అంటే పవన్.....
పవన్ అంటే జనం.....

ఒక ప్రజా సైనికుడు.....
ఒక సాంఘిక శాస్త్రవేత్త.....
ఈ జనసేనని.....

జైహింద్.....సూరి 

సూరి - ప్రజాసేనని

నాకు పోరాడటం ఇష్టం......
పారిపోవడం ఉండదు ఇష్టం......

ప్రజలంటే ఇష్టం.....
ప్రజా సమస్యలపై పోరాడటం ఇష్టం.....
ప్రజలతో ఉండటం ఇష్టం.....
ప్రజా క్షేత్రంలో ఉండటం ఇష్టం.....
ప్రజలకు సాయం చేయడం ఇష్టం.....
ప్రజలకు సేవ చేయడం ఇష్టం.....

నాలోని ఉంది ఎంతో ఆవేశం.....
కానీ ఇప్పుడు దానికి లేదు నాకు ఏ అవకాశం.....

చెయ్యాలని ఉంది నాకు ప్రజాసమస్యలపై ఉద్యమం.....
దానికోసమే తయారు చేస్తున్నా నాకే నేను ఒక మార్గం.....

రావడం కావచ్చు ఆలస్యం.....
కానీ రావడం మాత్రం తథ్యం.....

తెలుగుదేశం స్ఫూర్తిగా.....
ప్రజారాజ్యం ప్రేరణగా.....
ప్రజల రాజ్య స్థాపనే ధేయంగా.....

జనసేన కంటే కొద్దిగా ముందుగా నాలో నా ఆలోచనలలో నా ఆలోచనలతో నాలో పుట్టిన పార్టీకి పెట్టాను పెరు 'తెలుగు ప్రజల సేన' అని.....

పుట్టాక మా వారు నాకు పెట్టిన పేరు సూరి.....
ఈ లోకనా పెరుగుతున్న నాకు నేను  పెట్టుకున్నా పేరు ప్రజానేనాని అని.....

ప్రజాలచేత.....
ప్రజలకొరకు......
ప్రజాలే ఎన్నుకునే రాజ్యం ప్రజారాజ్యం.....

వచ్చేది ప్రజారాజ్యం.....
తెచ్చేది ఈ ప్రజాసేన ప్రజలసేన.....

నేను చెప్పే దీనికి లేదు ఏదీ ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం.....
అందుకే దానికి సాక్ష్యం నా ఈ అక్షరం.....

నేను చెప్పేది నిజం.....
రాసేది నిజం.....

దానికి సాక్ష్యం నాతో నడిచిన నా పాదం.....
నన్ను నడిపించిన ఆ సమయం.....

నిజం నేను రాస్తున్నా ప్రతి అక్షరం.....

నా జీవితంలో జరిగిన ప్రతిదానికి ఉన్నా నాకే నేను ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం.....

అక్షరమే నా ప్రాణం....
నా ప్రాణమే నా అక్షరం.....సూరి 
జై హింద్.

ఇంకేం ఇంకేం ఇంకేం కావాలి

ఈ అందమైన అద్భుతమైన సంతోసమైనా ఆహ్లాదమైన జీవితం నాకిచ్చిన ఆ భగవంతునికి ఇవే నా కృతజ్ఞతలు......

ఇచ్చాడు అందమైన కుటుంబం......
ఇచ్చాడు మంచి ఉద్యోగం.....

బ్రతకడానికి ఇచ్చాడు పంచేంద్రియలు.....
జీవించడానికి ఇచ్చాడు పంచభూతాలు.....

మరి ఇంకేం కావాలి నాకు.....సూరి

పంచభూతలే నా పంచప్రాణాలై

పలుకుతుంది నేను కాదు.....

పలికిస్తుంది నేను కాదు.....

కదులుతుంది నేను కాదు.....

పంచబతలే పంచప్రాణాలై నాతో పలికిస్తున్నాయి నా ఈ పలుకులు.....సూరి💪

ఓ పాలి ఆలోచించు

పుట్టినప్పుడు నేను ఒకటే.....
పుట్టినప్పుడు నువ్వు ఒక్కటే.....
పుట్టినప్పుడు అందరూ ఒక్కటే.....

సృష్టి నీకు ఇచ్చింది ఒక్కటే.....
సృష్టి నాకు ఇచ్చింది ఒక్కటే.....
సృష్టి అందరికి ఇచ్చింది ఒక్కటే.....

మరి ఆలోచించు కొందరే సాదించింది.....
అనుకుంటే అందరూ సాధించలేర.....

నీ ఆలోచనకి నీ పట్టుదల శ్రమ జోడిస్తే నువ్వు సాధిస్తావు.....
నువ్వూ అద్భుతాలు సృష్టిస్తావు.....

పుట్టుకతో కాడు ఎవడూ పురుషోత్తముడు.....సూరి

ఒక్కడినే

నేను ఒక్కడినే.....

ఒక్కడిగా వస్తా......
ఒక్కడిగా నిలబడతా.....
ఒక్కడిగా ఎదిరిస్తా.....
ఒక్కడిగా నిలచిపోతా.....సూరి

నీ ప్రశ్ననే నువ్వు ప్రశ్నించు

నువ్వు ప్రశ్నించే ముందు నీ ప్రశ్ననే ప్రశ్నించు.....

నీ ప్రశ్న సరైన ప్రశ్నేనా కదా అని.....

సరైనది అయితే ప్రశ్నించు.....

కాకపోతే ఆ ప్రశ్ననే విరముంచు.....

నిన్ను నువ్వు సమాధానపరచు.....సూరి

నేనుంటా

గుంపులో నేనుండ......

గుంపుతో ఉంటా.....

గుంపుకి నేనుంటా.....సూరి

సాధన

సాధించినోడికి తెలీదు తాను ఏమి సాదించనో అని.....

సాధించినోడు ఆలోచించదు తాను ఏమి సాధించానని.....

సాధించేవాడు ఆలోచించడు తాను సాధిస్తాన లేదా అని.....

సాధించలేనోడికి తెలీదు తాను మీ సాధించాలో అని.....

ఎవరైనా తాను సాధించాలిసింది తెలుసుకుంటే చాలు తనని తాను సాధించినట్టే.....

సాధించాలిసిన దానికి తోవ కనుగొన్నటే.....

సాధించడానికి సాధన మొదలెట్టినట్టే.....సూరి

అనుకున్నది

ఏమి సాధించకూడా ఏదో సాధించాలి అంటే ఎట్టేట్టా.....

ముందు ఏదోటి సాధించి సుపెట్టా .....

తరువాత నేను అనుకున్నది సాధిస్తా.....సూరి

15, అక్టోబర్ 2018, సోమవారం

కధానాయకుడిని

నేను కధానాయకుడిని.....

నా కథకి నేనె నాయకుడిని.....సూరి

అక్షరం జోడించా అంతే

నాలో ఆవేశానికి అక్షరం జోడించా.....

నా ఆలోచనకి అక్షరం జోడించా.....

నాలో అక్రోసానికి అక్షరం జోడించా.....

నా ఆశయానికి అక్షరం జోడించా.....

నా ఆరటానికి అక్షరం జోడించా.....సూరి

నేనూ సాధిస్తా

దేవుడు అందరికి ఇచింది ఒకటే.....
నీకు ఇచ్చింది ఒక్కటే.....
నాకు ఇచ్చింది ఒక్కటే....
సాధించినోడికి ఇచ్చింది ఒక్కటే.....

సాధించినోడు సాధన చేసి సాధించాడు.....

సాదించనోడు సాధన చేయలేక వీరంమించాడు.....సూరి

సాధించి తిరుతా

నేను సాధించాలి.....

నేను సాధిస్తాను.....

నేను సాధించి తిరుతాను.....సూరి

నేను గుంపుకి ఒక్కడిని

గుంపుగా ఉండకు.....
గుంపులో ఉండకు.....

గుంపుకి ఒక్కడిగా ఉండు.....

గుంపుని నడిపే నాయకుడిగా ఉండు..... సూరి

ప్రజా పిచ్చోడిని

నేనో నా ఆలోచనల పిచ్చోడిని.....

నేనో నా ఆశయాల పిచ్చోడిని.....

నేనో నా సంకల్ప పిచ్చోడిని......

నేనో ప్రజా పిచ్చోడిని......సూరి

సాధించాక మాట్లాడతా

నేను చదువుతా.....

నేను సంపాదిస్తా.....

నేను సాధిస్తా.....

నేను సాదించి చూపిస్తా......

నేను సాధించాక మాట్లాడుతా.....సూరి

ఒక్కడినే

గుంపులో ఉన్నా నేను ఇప్పుడు ఒక్కడినే....

గుంపుతో ఉన్న నేను ఇప్పుడు ఒంటరినే.....

ఈ ఒక్కడే ఎప్పటికైనా అవుతాడు ఒక విప్లవం.....
ఈ ఒంటరే ఎప్పటికైనా అవుతాడు ఒక ఉద్యమం.....

నా సంకల్పమే నా తోడు.....
నా ఆలోచనే నా తోడు.....
నా ఆశయమే నా తోడు.....సూరి

పంచభూతలే అన్ని తానై

పంచభూతాలే పదాలై పలుకులై పలికిస్తున్నాయి......

నా నోట ప్రతి మాట.....
నా నోట ప్రతీ పూట.....
నా చేత ప్రతి చోట.....సూరి

నేను నాయకుడిననే నా ఆలోచనల రాజ్యానికి

గుంపు ముందు నడిచేవాడు నాయకుడు కాదు.....

గుంపుతో నడుచేవాడు నాయకుడు.....

గుంపుని ముందుండి నడిపేవాడు నాయకుడు.....సూరి

ఆలోచనా స్థాయి

అందరూ మనలా పుట్టింది సాధారణ  మనిషిలానే.....

కానీ మహానియులందరిని ఓ స్థాయికి తీసుకెళ్లింది మాత్రం వారి ఆలోచనల స్థాయి.....సూరి

యద్భవం తద్భవతి

నేర్చుకుంటూనే ఉంటా

నేర్చుకుంటా.....

నేర్చుకుంటూ ఉంటా.....

నిత్యం నేర్చుకుంటూనే ఉంటా..... సూరి

అచ్చమైన స్వచ్ఛమైన సహజత్వం

నాకు సహజంగా ఉండడం ఇష్టం.....
నాకు సహజంగా ఉంటే ఇష్టం.....

నాకు ఏదైనా ఏమైనా సహజత్వమంటేనే ఇష్టం.....

ఎందుకంటే అన్నిటికంటే స్వచ్ఛమైనది సహజత్వమే కదా..... సూరి

నిత్యం కలుస్తూ ఉంటా

నా,నీ అనే మీ అందరిని నిత్యం కలుస్తూ ఉంటా

నా చేతి కలంతో.....
నాలోని అక్షరంతో.....సూరి

నిత్యం నాతో నేను

నా కాలంతో నేను.....

నా కలంతో నేను.....

నా ఆలోచనతో నేను.....

నా పదంతో నేను.....

నా అక్షరంతో నేను.....సూరి

అలుపేలేని అలను నేను

చదవడానికి నీకు వస్తాదేమో అలుపు.....

నా కలానికి లేదు ఏ అలుపు.....

నా రాతకి లేదు ఏ అలుపు.....

నా ఆలోచనకు లేదు ఏ అలుపు.....సూరి

నాకు కావాల్సింది కేవలం మార్పు

ఉన్నప్పుడు ఎవ్వరూ గుర్తించరు ఎవ్వరిని గొప్పోడని.....

గాంధీని గుర్తించారా.....
నేతజిని గుర్తించారా.....
భగత్ సింగ్ ని గుర్తించారా.....

ఏదైనా సాధించకముందు ఎవ్వరిని ఎవ్వరూ గుర్తించరు.....

అలాగే ఎవరైనా ఏదైనా సాధించాక ఎవ్వరూ గుర్తించనవసరమే లేదు.....సూరి

నాకు కావాలిసింది గుర్తింపుకాదు.....
సమాజంలో నేను కోరుకునే మార్పు.....సూరి

నేనో నిత్య సూరిని

నేను చెప్పాలని ఏది చెప్పాను మిత్రమా.....

చెప్పాలనిపించినవారితో చెప్పాలనిపించి అప్పుడప్పుడు అలా అలా చెపుతాను అంతే.....

నేను చేయాల్సింది నా వెనకాల నిత్యం నేను చేస్తూనే ఉంటాను మిత్రమా.....💪 సూరి

మారాల్సింది నీ ఆలోచనే

నీ ఆలోచన మారితే నువ్వు మరతావు.....
నువ్వు మారితే నీ చుట్టూ ఉన్నలోకం మారుతుంది.....
చుట్టూ ఉన్న లోకం మారితే మన సమాజం మారుతుంది.....
మన సమాజమే మారితే మన దేశమే మారుతుంది.....
మన దేశమే మారితే మొత్తం మన ప్రపంచమే మారుతుంది....

కాబట్టి మొదట నువ్వు మారితే నువ్వు కోరుకునే విధంగా మొత్తం ప్రపంచం మారుతుంది మారి నీకు కనిపిస్తుంది..... సూరి

కాలమే రాయిస్తుంది

ఎదో అనుకుని రాయడంలేదు.....
ఎదో ఆశించి రాయడంలేదు.....
ఎదో రాయాలని రాయడంలేదు.....

నాలో నేను ఆనుకున్నదే రాస్తున్నా.....
నేను రాయాలనుకుందే రాస్తున్నా.....

అయినా
రాయడానికి నేనెవరిని.....
కాలమే రాయిస్తుంది.....
నా ఆలోచనే నన్ను నడిపిస్తుంది.....సూరి

పద పద మంది నాలోని పదం

నేనొక పదం.....
నాలో ఒక పదం.....
నాతో ఒక పదం .....
నేనె ఒక పరమపదం.....
పద పద మంది నాలోని పదం.....సూరి

నేనొక ఉద్యమం

నాలోని నా కోసం చేస్తాను ధ్యానం.....
నా సంకల్పం కోసం చేస్తాను ఏమైనా త్యాగం.....
నా ఆశయం కోసం చేస్తాను ఎంతైనా పోరాటం.....

నా జీవితగమ్యం కోసం చేస్తాను నాతో నేనొక ఉద్యమం.....

ప్రతిరోజు కావాలి నాకొక సరికొత్త సూర్యోదయం.....సూరి

నేను ఎక్కడికీ పోను

నాల నేను.....
నాతో నేను....
నాలో నేను.....

ఎక్కడికి పోతావు నేను నా తల్లి, నా జన్మభూమి రుణం తీర్చుకోకుండా......సూరి

సాధించి చూపుతూ

మనం సాధించి చెప్పితే ఏమిచెప్పినా గొప్పగానే ఉంటాది.....

మనం సాధించకూడా ఏం చెప్పినా అది తప్పుగానే ఉంటాది.....సూరి

అలుపేలేదు

నా రాతకి లేదు అలుపు.....
నా పరుగుకి లేదు అదుపు.....సూరి

నాలో ఉంది

సాధించే సత్తా నాలో ఉంది.....
సాధిస్తానని నాపై నాకు నమ్మకం ఉంది.....సూరి

గమనమే

నిత్య అన్వేషిని నేను.....
అలుపెరుగని బాటసారిని నేను.....

గమనమే నా గమ్యం ......సూరి

నా పదం

నా పదమే నా ప్రాణం.....
నా ప్రాణమే నా పదం.....

నా పదంతో పలికిస్తా.....
నా పదంతో కదిలిస్తా.....సూరి

నా ఇష్టం

నాకు పల్లె అంటే ఇష్టం.....
నాకు ప్రజలంటే ఇంకా ఇష్టం.....
ప్రజాసేవంటే ప్రాణం.....సూరి

నిశబ్ద విప్లవం

నేనో ప్రళయం.....
నేనో ప్రళయ రౌద్రం.....

నేనో నిశబ్ద విప్లవం.....సూరి

నాలో ఉన్నది ఏదో నాలో ఉండలేనన్నది

నాలోని పదం ఉండలేనన్నది పలకలేకుండా .....
నాచేతి కలం ఉండలేనన్నది రాయలేకుండా .....
నాకాలి పాదం ఉండలేనన్నది కదలకుండా .....
నాలోని రక్తం ఉండలేనన్నది మరగకుండా.....
నా ఉపిరే ఉండలేనన్నది ఉరమకుండా.....సూరి

నా అక్షరమే నేను చేసే సంతకం

నా అక్షరం.....
నేను కోరుకునే ప్రపంచనికి ఒక శ్రీకారం.....

నేను రాసే ప్రతి అక్షరం.....
కొత్తచరిత్రకి ఒక ఆధారం.....

నేను రాసే ప్రతి అక్షరం.....
నేను చేసే సంతకం.....
చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది నా ఈ సంతకం....సూరి

నా సంకల్పం

నేను నా సంకల్పం.....

రవీంద్రనాధ్ ఠాగూర్ గారి ఆలోచనలా.....

భగవంతుడా.....

ఎక్కడైతే మనుషుల మధ్య ధనముండదో,ఏ గోడవుండాదో.....

దేనిగుంచి ఏ రక్తపాతం ఉండదో.....

ఎక్కడైతే కేవలం మనుషులు,వారి మధ్య కేవలం బంధం,అనుబంధం,ఆప్యాయత,అనురాగం ఉంటాయో......

అటువంటి స్వేచ్ఛ ప్రపంచంలోకి నా ఈ ప్రపంచాన్ని తీసుకెళ్లు.....

ఇదే నా సంకల్పం.....సూరి

ఉన్నాయి నాకు కూసింత ఎక్కువ అన్ని

నా సంకల్పానికి శక్తి ఎక్కవ.....
నా ఆలోచనకు పదునెక్కువ.....
నా గమనానికి లేదు అలుపెక్కడ.....
నా గమ్యానికి దూరమెక్కువ.....

లేదు నాకేది తక్కువ.....
అన్ని ఉన్నాయి నాకు కూసింత ఎక్కువ.....

మొత్తంగా నేనంటేనే నాకు మక్కువ ఎక్కువ.....సూరి

నేను సిద్ధం.....నువ్వు సిద్ధమా

ఇది ఎప్పుడో మూడు సంవత్సరాల క్రితం ఆవేశంతో కూడిన ఆలోచనలతో రాసుకున్న అక్షర ప్రవాహం.....సూరి


ప్రశ్నించే ప్రశ్న పవన్


జనం అంటే పవన్.....
పవన్ అంటే జనం.....

ఒక ప్రజా సైనికుడు.....
ఒక సాంఘిక శాస్త్రవేత్త.....
ఈ జనసేనని.....సూరి

పవర్ ఆఫ్ పవన్పవనంటేనే పవర్.....
పవరంటేనే పవన్.....సూరి

జనసేనని గురించి నా మాటలోనాకు .....
నీ సంకల్పం ఇష్టం.....
నీ ఆలోచన ఇష్టం.....
నీ ఆశయం ఇష్టం.....
నీ ఆవేశం ఇష్టం.....అన్నిటికంటే ప్రజలకోసం నువ్వు పడే నీ తపన నాకిష్టం.....సూరి

జన స్వరంజనమే తన బలమై కదిలాడు.....
జనమే తన సైన్యమై కదిలాడు.....

జనహితమే తన మతమన్నాడు....
జనమే తన ప్రాణమన్నాడు.....

అభిమానమే తన అభిమతం.....

జనమే తానై.....
తానే జన స్వరమై కదిలాడు ఈ జనసేనని.....సూరి

జన పవనంజనమే పవనమై కదిలాడు.....
జనమే ప్రవాహమై కదిలాడు.....
జనమే ప్రళయమై కదిలాడు.....సూరి

జనసేననిజనమే తన బలం.....
జనమే తన గళం.....సూరి

14, అక్టోబర్ 2018, ఆదివారం

నేను వీరుడిని

కష్టపడ్డవా కనికరిస్తుంది కాలం.....
విశ్రమిస్తే సెదతిరుస్తుంది ప్రకృతిలోని సోయగం.....
కష్టమొస్తే చెయ్యిస్తుంది లోకం.....
కానీ విరమించావో ప్రళయమై ముంచేస్తుంది ఈ ప్రపంచం.....

నీ ఆలోచనే నీ మార్గం.....
నీ అక్షరమే నీ ఆయుధం.....
నీ పదమే నీ బలం.....

నీ దారిలో నీకు అలుపోస్తే.....
కేవలం విశ్రాతించు కానీ విరమించకు.....

వెన్ను చూపక రొమ్ము చూపేవాడే ధీరుడు వాడే ఈ లోకంలో వీరుడు..... సూరి

నా రాతలు

నేను ఏదేదో అనుకుని రాయడం లేదు.....
నాలో నేను అనుకున్నదే రాస్తున్నా.....సూరి

తనేలాఉన్న

తను ఎలా ఉన్నా.....

తనని నాల నేను మార్చుకుంటా.....
నన్ను తనలా నేను మార్చుకుంటా.....

తానే నేను.....
నేనె తాను.....

తనతో నేను.....
నాతో తను.....

తనతో నేనుంటే నా ప్రపంచమే ఒక అద్భుతం....
తనే లేకుంటే అసంపూర్ణం.....

నిత్యం తనతో నేనుంటా.....
కడవరకూ తనకు తోడుంటా.....సూరి

ఛాయాచిత్ర గ్రహకం


ఇదే లేకుంటే 

మన జ్ఞాపకం ఒక కల.....

జరిగినది చూడలేం మరల.....

మన ఉహాని లోకానికి చూపాలి ఎల.....

అందిస్తావు నువ్వు మాకు ఒక జ్ఞాపకాల పూమాల.....సూరిమన జ్ఞాపకాలకు ప్రతిబింబాన్ని, ప్రతిరూపనిచ్చే ఛాయాచిత్ర గ్రహకం 📷


కోనసీమ ఒక స్వర్గసీమ


అందాల కోనసీమ.....
ఇది స్వర్గసీమ.....

నిండు గోదారి పరవళ్లు చేసే శబ్దం.....
అవి గుండెల్లో ఉపొంగే ఆలోచనల స్వర్గం.....

సేకరణ - మన పల్లెటూరి అందాలు

నా గురించి నా మాటలో

నా మాటకి.....
నా ప్రేమకి.....
నా ఆలోచనకి.....
నాతో బంధానికి.....

అవ్వాలి ఎవ్వరైనా బంధీ.....

నా గురించి చెప్పుకోవాలని చెప్పడంలేదు.....

ఎప్పటినుంచో చెప్పుకోవాలనుకుంటుంన్నాను కాబట్టి చెప్పుతున్నాను.....

రాసుకోవాలనిపించి రాస్తున్నాను.....సూరి

ఓ మనిషి మరచితివా?

ధనం కాదు మూలం.....
బంధమే మనిషికి బలం.....

ఓ మనిషి మరచితివా?

నువ్వు మరమనిషివి కాదు మనిషివని.....సూరి

జ్ఞానం అనంతం

జ్ఞానం సముద్రం.....
వెతుక్కునే వాడికి వెతుక్కునంత.....

జ్ఞానం బావి.....
తొడుకొనే వాడికి తొడుకున్నంతా.....

జ్ఞానం నిధి.....
శోధించే వాడికి శోధించినంతా.....

జ్ఞానం అనుభవం.....
అనుభవించిన వాడికి అనుభవించినంతా.....

జ్ఞానం అనుభూతి.....
పొందిన వాడికి పొందినంతా.....

ఆనందమే జ్ఞానం.....
జ్ఞానమే ఆనందం.....సూరి

పొగడ్త గర్వం,ప్రశంస గౌరవం

పొగడ్త మనలో తెలియని గర్వాన్ని పెంచుతుంది.....

ప్రశంస మనలో మనకు తనపై మనకు గౌరవం పెంచుతుంది.....

అందుకే నాకు.....
పొగడ్త వద్దు.....
ప్రశంస ముద్దు.....సూరి

నేను మొక్కలాగే

ఎంత ఎదిగిన ఒదిగి ఉండే గుణం నాది.....

ఎందుకంటే మొక్క మహా వృక్షమైన దాని మొదలు,వేర్లు భూమిలోనే ఉంటాయి కానీ మారవుగా.....సూరి

నిత్యం నాతో నేనుంటా

నేను దేనిని ఎవ్వరిని విమర్శించను.....

నన్ను నిన్నే విమర్శించుకుంటాను.....

నన్ను నేనే సమాధాన పరచుకుంటాను.....

నేను ఏదైనా పొరపాటు చేస్తే క్షమించమంటా.....
నా మాటతో దానిని సరిచేసుకుంటా.....

నదనుకుంటే ఎంతవరకు అయినా పోరాడతా.....
నా వారికోసం నా సహాయం కోరిన వారికోసం నేను చేయగలిగింది చేస్తా.....

ఎవరు చెప్పినా వింటా....
నాకు తెలియనిది తెలుసుకుంటా....
కానీ
ఏదైనా నాకు నచ్చితేనే చేస్తా.....
ఏమైనా నాకు నచ్చినట్టే చేస్తా.....

ఏదైనా మంచి చూస్తే ప్రశంశించ కుండా ఉండలేను.....
అది ఏదైనా ఏమైనా ఎవరైనా.....

ఎందుకంటే విమర్శ కంటే ప్రశంస ఎంతో గొప్పది.....

నిత్యం నిజాయతీగా ఉంటా.....
ఎప్పుడూ సత్యమే పలుకుతూ ఉంటా.....

ఎప్పుడూ నాల నేనుంటా.....
నిత్యం నాతో నేనుంటా.....

ఇదే నాకు కనిపిస్తుంది.....
ఇదే నాకు అనిపిస్తుంది.....సూరి

తల్లి కొరకు చేసే ఆ త్యాగమెంతదయినా దేహమైన ప్రాణమైన కొంచెమే కదమ్మాపల్లవి :
అమ్మా... అవనీ...
అమ్మా... అవనీ... నేలతల్లీ అని
ఎన్నిసార్లు పిలిచినా
తనివితీరదెందుకని ॥
అనుపల్లవి :
కనిపెంచిన ఒడిలోనే కన్నుమూయనీ
మళ్లీ ఈ గుడిలోనే కళ్లు తెరవనీ॥

మన కణం కణం ఒక అగ్నికణంగా,రక్తకణం ఒక సమరగణంగా


ఆపకమ్మా... పోరాటం...
కన్నుండి కాలుండి 
కదలలేని ఊరికోసం
బానిస దండే నిప్పుల కొండై 
నింగినంటేలా వెయ్...
ఊపిరి జెండా ఎగరై చావుకు 
ఎదురుగ అడుగై 
వె య్ వెయ్ వె య్యెహెవెయ్
సలసలసలసల మసిలే కసితో 
కుతకుతకుత ఉడికే పగతో వెయ్ వెయ్ 
దెబ్బకు దెబ్బ 

ఉన్నది ఒకటే జిందగీ


ఎవరెస్ట్ హైటే చాలదే ఓ..
పసిఫిక్ లోతే చెల్లదే ఓ...
కళ్ళలో గుండెలో సంతోషమే కొలిచేందుకు
మనసులో స్మైలుకు  ఓ స్కేల్ ఎందుకు

ఎవరెస్ట్ హైటే చాలదే ఓ..
పసిఫిక్ లోతే చెల్లదే ఓ...
కళ్ళలో గుండెలో సంతోషమే కొలిచేందుకు
మనసులో స్మైలుకు  ఓ స్కేల్ ఎందుకు
అర్  ఎక్సయిట్మెంట్  ఎగ్జామ్పులై పద ముందుకు