26, ఫిబ్రవరి 2015, గురువారం

తెలుగు భాష


అమ్మ ఒడిలో ఆటలాడినట్టు
ఆవు పాలు త్రాగినట్టు 
ఆవకాయను నంచుకుతిన్నట్టు
అమ్మ భాష ఎంత మదురమైనది
కోయిల కిల కిలారావాల సంగీతం
మమతానురాగాల మానవతా సమ్మిళితం
మాతృ భాషలో మాటలాడితే
మనసు ఎంత పరవశమవునో కదా
మరెందుకీ బానిస మనస్తత్వమూ ?
మనకెందుకీ పరభాషా వ్యామోహమూ ?
ఎన్ని భాషలైనా నేర్వవచ్చు ..
ఎన్ని పీటాలయినా ఎక్కి భువిని ఎలావచ్చు
అయినా మాతృ భాషనూ మరువుట తగునా
అమ్మ భాషే కదా అమృతం
క్షీణిస్తున్న భాషకు క్షీరాభిషేకం చేసి
పిల్లలకు ఉగ్గుపాలతో పట్టిద్దాం..
ప్రాచీనమౌ భాషా సంస్కృతి మనదని
దేశభాషలందు తెలుగులేస్సయని
ప్రతి ఎదలోన ప్రేమజెందాలను ఎగురవేద్దాం
మూలాలు మరచి.. నింగికి ఎగిరితే
నేల విడిచి సాము చేసినట్టే !
మన తల్లి భాషనూ మరచి.. కించపరచినట్టే
మన సంస్కృతి మరణించినట్టే ..
సోదరులారా రండి ..
మమ్మీ డాడీలు మరుద్దాం
అమ్మ, నాన్నా అని పిలుద్దాం ..
ప్రాంతీయమౌ మాండలిక సొగసులతో
తెలుగు భాషకు సొభగులు అదుద్దాం
తెలుగు భాష ప్రపంచమంతా విస్తరించేటట్టు
భాషకు ప్రతి ఇంటిలో పట్టాభిషేకం చేద్దాం !!